Omnikanalen - en sömlös handelE-handeln 2017 trender

Igår (22/2 2017) var Konvertex (Helene) iväg på föreläsning med Carin Blom, detaljhandelsanalytiker på Postnord och Arne Andersson, E-handelsvetare på Postnord. Postnord släppte i veckan ”e-barometern 2016”, en sammanfattning av e-handelsutvecklingen under 2016, och detta följdes så klart upp av en föreläsning i E-handelsstaden Borås.

Headlines för e-handeln 2016

E-handel i Sverige ökade med 16% (57,9 miljarder SEK), vilket var något under prognosen, men jämfört med t ex UK och USA som ”bara” har haft en tillväxt på 12-14% så är det ändå riktigt bra siffror.

E-handeln står för 7,7% av den totala försäljningen inom detaljhandeln i Sverige. Handeln är dock hotad av utländska webbutiker då fler och fler av svenskarnas köp görs via utländska webbutiker.

En kategori som stack ut lite extra under 2016 var livsmedelskedjorna som hade stor framgång på nätet med sin livsmedelsförsäljning, då främst via hemleverans av matkassar.

Den bransch som det annars gick bäst för under 2016 var …… böcker och media!

Så här lyder prognosen för 2017

Postnord tror att tillväxten för e-handel kommer att öka med hela 17% under 2017, detta skulle i siffror innebära 68 miljarder SEK och 9% av hela försäljningen inom detaljhandeln. Gränserna för vad som räknas som ett köp via e-handel kontra ett köp i fysisk butik kommer på sikt att suddas ut. Vi talar om den ”sömlösa” handeln. Konsumenterna ställer hela tiden högre krav på snabbhet och smidighet och fler köp föranleds av noggrann undersökning via nätet innan (se webrooming kontra showrooming).

Unified commerce & omni-index

Ett nytt begrepp har myntats, unified commerce vilket är den ultimata visionen för alla som arbetar mot Omni-index – omnikanalhandelns (den ”sömlösa handeln”) Nirvana. Vi kan kalla det för ett maxbetyg i omni-index, en strävan och vision för alla e-handlare. Omni-index beräknas utifrån företagens svar på frågor rörande sin egen omnikanalhandel (läs mer i e-barometern).

Företagen har en egen vision och mätning som har ökat i index från föregående år men anmärkningsvärt är att konsumenternas omni-index (dom har ett eget) har minskat. Detta beror troligtvis på att konsumenterna blir mer medvetna och ställer högre och högre krav på e-handlarna.

Webrooming & showrooming

Under 2017 kommer vi nog att höra mer om begreppen ”webrooming” och ”showrooming”.
Sammanfattningsvis kan sägas att 45% av konsumenterna har gjort research via webrooming, som betyder att ”konsumenten söker information om en produkt på internet för att sedan köpa den i en fysisk butik”.

14% av konsumenterna har gjort research via ”showrooming”, som betyder att ”konsumenten provar eller tittar på en produkt i en fysisk butik för att sedan köpa den på internet”.

Då webrooming har ökat och showrooming minskat blir det ännu viktigare för de företag som inte har någon e-handel att skylta med produkterna på webbplatsen för att öka handeln i den fysiska butiken.

Analys av ”smart-data” vs ”big-data”

För att lyckas med sin omni-kanal måste företaget vara synlig i alla kanaler, inte bara digitalt, utan även fysiskt och i andra medier. Det kan vara svårt att tyda konsumenternas beteende, ibland handlar vi i fysiska butiker, ibland näthandlar vi och ibland görs köpen via kundklubbar eller på grund av annan yttre påverkan (influencers). Det kan vara svårt att fokusera lika mycket på alla kanaler därav uttrycket ”spray and pray” (ungefär ”sprid all info du kan om dina produkter och be för att någon handlar”). Men om du ska lyckas är det inte bara ”big-data” som man bör lägga vikt vid utan ”smart-data”. Att analysera data tar tid men kan vara avgörande för hur framgångsrik du blir!

Det är av stor vikt att du kan tolka all data som kommer in för att kunna göra en lyckad strategi för din webbplats och marknadsföring.

Läs gärna mer om varför Fyndiq bestämt sig för att göra en ovanlig rekrytering!

Avslutningsvis kan bara konstateras att e-handeln fortsätter att växa och det gäller att företagen inte släpper garden när det börjar gå bra, utan fortsätter hålla sig uppdaterade om kommande trender.

”Människans behov ändrar sig sakta … men beteendet ändrar sig snabbt!!”

E-handel, behov och beteende