Är SEO vägen framåt för ditt företag? Sökmotoroptimering kan leverera resultat för alla, men det är flera saker att tänka på innan du väljer SEO som strategi. För att sökmotoroptimering ska vara riktigt effektivt måste det matcha dina förutsättningar och dina mål. Ibland kan andra komplement och alternativ som AdWords-annonsering ge ett bättre slutligt resultat. Vi tittar på några av de vanligaste utmaningarna om företag ställs inför:

 

1 – Budget

Det här är en vanlig fallgrop. Ett företag vill ranka på ett visst nyckelord inom en viss tidsrymd för en viss budget. För många låter inte detta orimligt, men det är sällan fullt så enkelt. Bland sakerna att ta hänsyn till måste du till exempel ta reda på och utvärdera hur konkurrensen ser ut för att ens ha en aning om vad det skulle kosta att ranka upp. Men det handlar inte heller om att bara ranka upp – när du väl har den åtråvärda platsen i det organiska söket måste du också bibehålla positionen. Det här kostar inte lika mycket som uppstartskostnaden, men är inte heller gratis.

Såklart finns det alltid någon som är villig att lova guld och gröna skogar oavsett vad din budget är. I värsta fall kan du råka ut för någon som inte följer Googles riktlinjer och det kan straffa sig i det långa loppet. Verkar ett erbjudande för bra för den budget du faktiskt har så är det nog för bra för att vara sant.

 

2 – Tidsramar

Budgeten och tidsaspekten hänger ofta ihop. Många vill ha topprankningar inom en specifik tidsram. SEO är inte någon snabb och enkel lösning och målbilden är ständigt i rörelse. Om din webbplats befinner sig på sidan två eller tre i sökresultaten kommer det krävas en del jobb för att nå absoluta topprankningar. Det kommer även gå långsammare desto närmare målet du kommer.

Självklart är det frestande att sikta på projekt som är bra, snabba och billiga. Tyvärr är det i verkligheten så att det i de allra flesta projekt bara går att uppfylla två av de här kriterierna i taget. Var noga med att välja de två som verkligen är viktigast för dig.

 

3 – Konkurrens av annonser

Google har beslutat att visa fyra annonser högst upp på sidan för sökresultat innan något organiskt sök visas. Om det organiska söket till stor del knuffas undan av annonser, bildsök eller lokalt sök är det kanske inte vettigt att plöja ner en massa pengar i att nå ett organiskt sökresultat som ändå inte syns. Såklart ska du alltid göra en bra grundläggande sökmotoroptimering, men det kanske inte är där udden i marknadsföringsstrategi ska vara.

Även inom annonseringen är konkurrensen hård. Det krävs jobb även där för att synas, men ibland är det ett mer kostnadseffektivt val.

 

4 – Fel nyckelord

Förvånansvärt många har ingen egentlig plan eller strategi för nyckelorden de väljer eller någon plan för att skapa en konvertering av de klick nyckelorden genererar. Även om du rankar högt på nyckelord som många använder för att söka information gör inte nödvändigtvis att besökaren faktiskt konverterar när den väl når din hemsida. För att se vilka nyckelord som faktiskt ger konverteringar kan du använda dig av PPC-annonsering för att få tydligt mätbara resultat. Det är otroligt viktigt att se till att du valt rätt nyckelord innan du ger dig in i en större SEO-kampanj.

 

5 – Nytt företag

Om du är en ny spelare på en marknad med hård konkurrens och vill se snabba resultat är SEO troligtvis en för långsam väg att gå. För en nystartad sida kan det ta upp till sex månader innan du ser ordentliga resultat. Jobba med SEO långsiktigt i bakgrunden, det arbetet är också viktigt, men för att snabbare nå ut kan du lägga mer fokus på andra vägar så som PPC-annonsering i stil med Google AdWords.

 

6 – Ny produkt eller tjänst

Om produkten eller tjänsten du tillhandahåller är helt ny och människor ännu inte känner till den är det svårt att ranka organiskt. Söker ingen på det du säljer kommer ingen heller att hitta till din hemsida. Här kan det återigen vara värt att titta på annonsering för att bygga upp ett varumärke eller att jobba med content som riktar sig till den målgrupp du siktar mot så att de kan upptäcka dig och ditt företag.

 

7 – Inget räknas utom första plats

Är du i en bransch där det är hård konkurrens kommer det alltid finnas andra som strider om placeringarna med dig. Det finns ingen enkel lösning på den konkurrensen. Om du puttar ner någon annan i placering kommer de troligtvis försöka ta tillbaka sin position.

Rankningens siffra ger en indikation, men kan fluktuera på grund av olika orsaker som geografisk position eller specifika algoritmer. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt som att bara ta sig till första plats. Det krävs mycket jobb, kunskap och insikter innan du når dit.

Undersök vilken avkastning du får på din investering i sökmotoroptimering jämfört med andra kanaler och hitta vägar för att maximera din avkastning utifrån det SEO-arbete som är möjligt att göra.

 

8 – Konkurrens av stora varumärken

Det finns vissa branscher där stora varumärken fullständigt dominerar sökresultaten. Som mindre företag är det inte lätt att ta sig in på rankningarna i det organiska söket. De stora företagen har ofta en större maskin som producerar bra content och de är inte lätta att tävla mot. Däremot har de stora företagen ofta mer generella sidor. Om du är driven och fokuserad på att vara absolut bäst och expert inom ditt område kan du ändå ranka bra på organiskt sök, men det krävs mycket jobb för att ta utrymme där.

 

9 – Aktiv i flera länder

Naturligtvis är det möjligt att synas i flera länder och många företag är multinationella. Tyvärr kan det vara dyrt och krångligt att ranka bra i organiskt sök för flera olika länder samtidigt. Med en plattform som AdWords är det enklare och snabbare att nå ut medan du gör ett grundläggande SEO-arbete i bakgrunden.

 

10 – Flera olika språk

Flera språk är en förlängning av problemet ovan med flera olika länder. Inom vissa länder är många språk vitt utbredda. För en del europeiska länder krävs tre eller fyra språk – bara för ett land.  Det är en utmaning i sig att bara översätta all snygg copy så var säker på att du vet vad du ger dig in i före du spenderar mycket pengar på organiskt sök för flera olika språk.

 

Sammanfattning

Det gäller helt enkelt att vara realistisk med vad du kan åstadkomma med en viss budget inom en viss tidsram. SEO kan fungera för vilket företag som helst och sökmotoroptimering är alltid en viktig del, men minst lika viktigt är det att förstå när andra vägar inom onlinemarknadsföring är mer effektiva och ger en bättre avkastning.

Tänk igenom din situation och dina mål, införliva sökmotoroptimering i ditt arbete, men utvärdera noga hur du ska fördela din budget för att synas på bästa sätt.