Det är nu över ett år sedan som Safe Browsing alerts lades till i Google Analytics. Varningen går ut till användare om deras webbplats blivit utsatt för intrång av tredje part och därigenom används för att till exempel sprida malware eller används för phishing. Sedan Google-programmet startade har över 24000 användare fått varningar genom systemet.

21 juni meddelade Google att de nu går ut med en ny typ av varning i Google Analytics. Varningsmeddelandet som lagts till den här gången talar om för ägaren att dess webbplats blivit hackad för att sprida spam som går emot Googles Webmaster Guidelines. Om hemsidan blir utsatt för angrepp så kommer den flaggas i Analytics UI och där får användaren också tips på sätt att lösa problemet.
angrepp

Webbplatssäkerhet är alltid en aktuell fråga. Så sent som i september berättade Google att det under det gångna året skett en ökning om 180% på sidor som hackats just för spam.

Googles egna studie visade att direkt kontakt med administratören för en hemsida i över 75% av fallen ledde till att problemet avhjälptes snabbt. Med den här nya varningen i systemet kan informationen snabbt nå Analytics-användare och därigenom ge möjligheten att hantera intrånget.

För en tid sedan gick Google också ut med en lista på saker du kan göra för att proaktivt skydda din hemsida mot intrång.